Sigurim Themelor (Roje Fizike)

SECURITY CODE SH.P.K. Është Kompani private profesionale e licencuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për ofrimin e shërbimeve të sigurisë si: Roje fizike (sigurim themelor), Monitorim dhe vëzhgim elektronik i prones, Instalim, Servisim dhe Mirëmbajtje te Sistemeve te Sigurisë (alarme, kamera, etj).

Department: Roje Fizike
Project Location(s): Prishtinë, Lipjan
Education: Shkollë e mesme
Compensation: 100%

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

  • Te kenë te përfunduar shkollën e mesme.
  • Mos te kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht.
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë.

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune prej orës 09:00-17:00 në zyrën Qendrore të kompanisë, adresa:  Prishtinë Muharrem Fejza-Bll. III,Hy.IV,Lok.15-1.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.