KEK-logo

Korporata energjetike e Kosoves KEK

Qe nga Janari 2013 Kompania Security Code është ne marredhenie kontraktuale me Korporaten elektroenergjetike te kosoves per kryerjen e shërbimeve te sigurimit fizik dhe elektronik.
AKP

Agjencia Kosovare Privatizimit

Kompania Security Code eshte duke realizuar me sukses kotraten per shërbimet e sigurimit Themelor per te gjitha objektet dhe asetet nen administrimin e AKP-se
dogana1

Dogana e Kosovës

Security Code eshte ne marredhenie kontraktuale per kryerjen e shërbimeve te sigurimit me Doganen e Kosoves
ministria-e-financave

Ministria e Financave

KEDS

KEDS sh.a.

trust

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

Kosova Motors J.S.C

Kosova Motors J.S.C

Skenderaj

Kuvendi Komunal Skenderaj

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.