14721677_305195196534052_4324834100054651288_n

SHËRBIMET QE OFROJMË

Kompania “SECURITY CODE ” ofron shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike te objekteve me punonjes shërbimi, sigurim i brendshëm dhe sigurim te jashtëm te objekteve.

Ofrojmë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike te objekteve me sisteme audiovizive dhe paisje -alarmi. Ky shërbim aplikohet 24 ore pandërprere, nëpërmjet koordinimit me sallat operative dhe Grupet e gatshme.

Ofrojmë shërbimin e transportit te vlerave monetare dhe sendeve te çmuara gjate transportit tyre. Gjithashtu ofrojmë edhe shërbimit transportit te vlerave monetare dhe sendeve te çmuara nëpërmjet mjeteve te blinduar ne pronësi te Kompanisë sonë.

KUALIFIKIMET

Kompania  Jone është e pajisur me te gjitha Licencat e nevojshme duke siguruar një Shërbim bashkëkohor për Klientët e saj. Licencat ne baze te te cilave kryejmë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike janë :

  • Licencë për Shërbimet e sigurimit themelore
  • Licencë për Shërbimet e sigurimit te tubimeve publike
  • Licencë për Shërbimet e vëzhgimit elektronik te pronës
  • Licencë për Shërbimet e transportit te parave te gatshme
  • Certifikatë e qendrës se kontrollit
  • Certifikatë – për ruajtjen e armeve te zjarrit
  • Certificate ISO 90001:2008- Quality Menagement System

SHËRBIMET

Monitorimi i alarmit te thyrjes
Monitorimi i alarmit kunder zjarrit
Monitorimi i kamerave
Sigurimi i objekteve me roje fizike
Sigurimi me panik buton
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.